Collectieve Alternatieve Therapeuten

Voetenreik is geregistreerd therapeut onder nummer 58742021-07-13.

Vanaf januari 2022 gebruiken CAT geregistreerde therapeuten het KIWA erkend Electronische Clienten Dossier (ECD).

Om te voldoen aan het beroepsprofiel is Voetenreik als CAT therapeut aangesloten bij de volledig onafhankelijke Wkkgz geschillencommissie

Wanneer u als client een klacht heeft over de behandeling, dan kunt u zich melden bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT), die de klacht bij de volledig onafhankelijke GAT-klachtenfunctionaris brengt.

Voetenreik valt als CAT-therapeut onder GAT-Wkkgz klachtrecht en GAT-tuchtrecht bij de Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten (GAT). Voor meer informatie over mijn klachtenregeling zie: https://gatgeschillen.nl.